SakdarPort
เราจะเรียนอย่างไรให้มีความสุข

ผู้เขียน - ศักดา สุขขวัญ
เผยแพร่เมื่อ - 24 สิงหาคม 2564 แก้ไขเมื่อ - 24 สิงหาคม 2564

การดำเนินชีวิต มีสิ่งที่สำคัญหลายเรื่อง แต่ถึงจะอย่างไรความสุขในชีวิตก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอการทำงานหรือการเรียน ก็ควรจะมีความสุขทุก ๆ นาทีทุก ๆ วันในการดำเนินชีวิต ช่วงวัยเรียนใครหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราควรที่จะจริงจังกับการเรียนมากที่สุดและแน่นอน เรื่องของความจริงจังกับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่จนเครียดซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้ วันนี้จะแนะนำเทคนิคที่สำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในช่วงของการเรียนเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วย

การมีความรับผิดชอบ ซึ่งแน่นอนว่าในธรรมชาติของมนุษย์เราจะมีความภาคภูมิใจก็ต่อเมื่อเราได้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จ

การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างที่คำกล่าวได้ว่าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเรียนของช่วงวัยใดหากเราได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักและเราชื่นชอบถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดดังนั้นเราควรที่จะวางรากฐานและปูพื้นในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นช่วงการเรียนมัธยมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเอง

การกำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่ซึ่งในส่วนของการตั้งเป้าหมายในการเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะทำให้เรามีความทุ่มเทและมีความมุมานะพยายามด้วยความรับผิดชอบจะทำให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งความภูมิใจเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต

มีวินัยกับตัวเองในทุกๆเรื่องในช่วงระหว่างเรียนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของการชนะใจตัวเองในส่วนของการเรียนเราอาจจะเจอสิ่งยั่วยุมากมายทำให้เราเก่งมะเร็งเกเรบางคนติดแฟนบางคนติดเพื่อนบางคนปิดเทคโนโลยีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราออกนอกเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆดังนั้นการมีวินัยจะช่วยให้เรายังคงอยู่ในเส้นทางและเราจะภูมิใจในตัวเองที่ชนะใจตัวเองได้

มีความเป็นตัวของตัวเอง สิ่งนี้จะทำให้เรากล้าพูดกล้าทำและกล้าแสดงออกในเรื่องที่ตัวเองเป็นและในแบบที่ตัวเองเป็นบนพื้นฐานของความถูกต้อง

การมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นตรวจสอบกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความมีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างเป็นพลังงานบวกที่เราควรจะสร้างและพัฒนาขึ้นมาให้ตัวเองอยู่เสมอ

ที่มา : Damaya

จำนวนการเข้าชม 40 ครั้ง